Qidirish

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21900000 0 60 Matematika Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Matematika Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Matematika Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Matematika Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21900000 0 20 Matematika Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21900000 0 20 Matematika Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 60 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 60 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Matematika Fizika

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Matematika Fizika

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 60 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 60 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 60 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 60 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Biznesni boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 60 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 60 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Chiroy estetikasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Biologiya Kimyo

Chiroy estetikasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Biologiya Kimyo

Chiroy estetikasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Biologiya Kimyo

Davolash ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
29900000 0 60 Biologiya Kimyo

Davolash ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
29900000 0 20 Biologiya Kimyo

Davolash ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
29900000 0 20 Biologiya Kimyo

Elektrotexnika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Elektrotexnika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Elektrotexnika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Matematika Fizika

Elektrotexnika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Elektrotexnika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 60 Matematika Fizika

Elektrotexnika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

English Education
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

English Education
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Koreys filologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19900000 0 60 Chet tili Ona tili va adabiyot

Koreys filologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21900000 0 60 Chet tili Ona tili va adabiyot

Kosmik texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Kosmik texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Matematika Fizika

Kosmik texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Lift muhandisligi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Lift muhandisligi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Lift muhandisligi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Lift muhandisligi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 60 Matematika Fizika

Lift muhandisligi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Lift muhandisligi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Matematika Fizika

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 60 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Matematika Fizika

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Biologiya Ona tili va adabiyot

Mexatronika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 60 Matematika Fizika

Mexatronika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Matematika Fizika

Mexatronika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Mexatronika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Mexatronika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Mexatronika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 60 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 60 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Muqobil energiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Muqobil energiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Muqobil energiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Matematika Fizika

Muqobil energiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Matematika Fizika

Muqobil energiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 60 Matematika Fizika

Muqobil energiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
9900000 0 20 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19900000 0 20 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19900000 0 20 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21900000 0 60 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19900000 0 60 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21900000 0 20 Matematika Fizika

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21900000 0 20 Matematika Fizika

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
29900000 0 60 Biologiya Kimyo

Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
29900000 0 20 Biologiya Kimyo

Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
29900000 0 20 Biologiya Kimyo

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Tarix Chet tili

Tarjimashunoslik (ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Chet tili

Tarjimashunoslik (ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Chet tili

Tarjimashunoslik (xitoy)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Chet tili

Tarjimashunoslik (xitoy)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 60 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Tarix Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 60 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 60 Matematika Chet tili

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
26000000 0 60 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 60 Matematika Chet tili

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 20 Matematika Chet tili

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19900000 0 20 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17900000 0 20 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19900000 0 20 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17900000 0 20 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17900000 0 60 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13900000 0 20 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13900000 0 60 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13900000 0 20 Matematika Fizika

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19900000 0 60 Matematika Fizika