Qidirish

Davolash ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
36600000 2 48 Biologiya Kimyo

Davolash ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
36600000 2 48 Biologiya Kimyo

Davolash ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
36600000 8 192 Biologiya Kimyo

Pediatriya ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
36600000 5 70 Biologiya Kimyo

Pediatriya ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
36600000 0 25 Biologiya Kimyo

Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
36600000 2 48 Biologiya Kimyo

Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
36600000 8 192 Biologiya Kimyo