Qidirish

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 100 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14850000 0 100 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14850000 0 1000 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 50 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 200 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 50 Matematika Chet tili

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 300 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12600000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12600000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 100 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 50 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14850000 0 400 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
1485000 0 50 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 100 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 50 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 50 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 100 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 50 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 150 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14850000 0 50 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14850000 0 400 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 50 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 100 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 50 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 100 Matematika Chet tili

logistika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 50 Matematika Chet tili

logistika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 100 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 50 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 300 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 50 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 100 Matematika Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12600000 0 50 Ona tili va adabiyot Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 0 Ona tili va adabiyot Matematika

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12600000 0 600 Ona tili va adabiyot Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12600000 0 50 Ona tili va adabiyot Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Ona tili va adabiyot Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Ona tili va adabiyot Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 250 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14850000 0 1000 Matematika Fizika

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 100 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15200000 0 50 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19800000 0 100 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14850000 0 150 Matematika Chet tili

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 100 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 600 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 100 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 50 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 50 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 100 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 50 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 200 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 100 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Matematika Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 150 Matematika Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 50 Matematika Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12600000 0 100 Matematika Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12600000 0 400 Matematika Chet tili

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 50 Ona tili va adabiyot Chet tili

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 200 Ona tili va adabiyot Chet tili

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13200000 0 100 Ona tili va adabiyot Chet tili

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16800000 0 100 Ona tili va adabiyot Chet tili