Qidirish

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 2 20 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11000000 0 100 Ona tili va adabiyot Matematika

BU BSc (Hons) Sanoat menejmenti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 2 20 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 2 20 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Matematika Chet tili

Jahon iqtisodiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 2 20 Matematika Chet tili

Kompyuter injiniringi (multimedia texnolologiyalari)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 2 20 Matematika Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11000000 0 100 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 2 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maxsus pedagogika (Logopediya)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 2 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 2 20 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Matematika Chet tili

Musiqa ta'limi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Musiqa ta'limi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 2 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Psixologiya (amalaiy psixologiya)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11000000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (amaliy psixologiya)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 2 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Ta'lim muassasalari boshqaruvi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich taʼlim)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha taʼlim)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

TU BA (Hons) Xalqaro Biznes
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
22000000 2 20 Matematika Chet tili

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 2 20 Chet tili Ona tili va adabiyot