Qidirish

Arxitektura (turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Matematika Fizika

Arxitektura (turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Matematika Fizika

Arxitektura (turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Matematika Fizika

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Matematika Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Matematika Ona tili va adabiyot

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Matematika Ona tili va adabiyot

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisoboti va audit (tarmoqlar boʻyicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisoboti va audit (tarmoqlar boʻyicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Dasturiy injiniring
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Davolash ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
25000000 0 30 Biologiya Kimyo

Defektologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Defektologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Defektologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Dizayn (turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Matematika Fizika

Dizayn (turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Matematika Fizika

Dizayn (turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Matematika Fizika

Farmatsiya (turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
25000000 0 30 Kimyo Biologiya

Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Tarix Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 30 Matematika Fizika

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Chet tili Ona tili va adabiyot

Jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Chet tili Ona tili va adabiyot

Jurnalistika (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Chet tili Ona tili va adabiyot

Jurnalistika: internet jurnalistika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Chet tili Ona tili va adabiyot

Jurnalistika: internet jurnalistika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Chet tili Ona tili va adabiyot

Jurnalistika: internet jurnalistika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Chet tili Ona tili va adabiyot

Kiberxavfsizlik injiniringi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Kiberxavfsizlik injiniringi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Kiberxavfsizlik injiniringi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Kiberxavfsizlik injiniringi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-servis", "Axborot xavfsizligi", "Multimedia texnologiyalari")
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Matematika va informatika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Matematika va informatika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Matematika va informatika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Matematika va informatika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Tarix Chet tili

Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 30 Tarix Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Tarix Ona tili va adabiyot

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Tarix Ona tili va adabiyot

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Fizika

O‘zbek tili va adabiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

O‘zbek tili va adabiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Tarix Ona tili va adabiyot

O‘zbek tili va adabiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

O‘zbek tili va adabiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyoti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Ona tili va adabiyot Tarix

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Pediatriya ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 30 Biologiya Kimyo

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sanoat farmatsiyasi (turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
24000000 0 30 Kimyo Biologiya

Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Chet tili

Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Chet tili

Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Chet tili

sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: dzyudo
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: dzyudo
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: dzyudo
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: futbol
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: futbol
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: futbol
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: karate VKF
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: karate VKF
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: karate VKF
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: kikboksing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: kikboksing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: kikboksing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: kurash
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Sport faoliyati: kurash
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Stomatologiya (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
25000000 0 30 Biologiya Kimyo

Sun’iy intellekt
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 30 Matematika Fizika

Sun’iy intellekt
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Matematika Fizika

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 30 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Tarix Chet tili

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11000000 0 30 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 30 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Tarix Chet tili