Qidirish

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 15 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 5 30 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 15 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 100 Ona tili va adabiyot Matematika

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 300 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Matematika Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 15 Kasbiy ijodiy imtihon Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 25 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 10 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 15 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 15 Rus tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 10 Rus tili va adabiyot Ona tili va adabiyot

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 60 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 450 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 30 Matematika Chet tili

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 5 30 Matematika Fizika

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 15 Matematika Fizika

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 300 Matematika Fizika

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Fizika

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 5 30 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 40 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 200 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 15 Biologiya Ona tili va adabiyot

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 15 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 50 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 300 Matematika Chet tili

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 350 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 5 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 40 Biologiya Ona tili va adabiyot