Qidirish

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Ona tili va adabiyot Chet tili

Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Tarix Geografiya

Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Tarix Geografiya