Qidirish

Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 25 Chet tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 25 Chet tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 75 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 25 Chet tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 75 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 100 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 75 Rus tili va adabiyot Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 25 Chet tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 25 Chet tili Ona tili va adabiyot

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 75 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Matematika Chet tili

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
10000000 0 100 Biologiya Ona tili va adabiyot

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 75 Biologiya Ona tili va adabiyot

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 25 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Tarix Chet tili

Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 25 Matematika Chet tili

Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 75 Matematika Chet tili