Qidirish

Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Chet tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Ona tili va adabiyot Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 20 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Matematika Chet tili

Magistratura - Tarix (yo'nalishlar va faoliyat turi bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Tarix Geografiya

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Matematika Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 20 Matematika Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Matematika Chet tili

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 20 Tarix Ona tili va adabiyot

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Tarix Ona tili va adabiyot

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Tarix Ona tili va adabiyot

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Tarix Chet tili