Qidirish

Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 100 Matematika Fizika

Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Fizika

Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 150 Matematika Fizika

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Matematika Chet tili

Bank ishi va auditi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 100 Matematika Chet tili

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 25 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Ona tili va adabiyot Matematika

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 100 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Chet tili

Dizayn: landshaft dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 25 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Dizayn: landshaft dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 25 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Dizayn: landshaft dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 25 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Dizayn: libos va gazlamalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 25 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Dizayn: libos va gazlamalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 25 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Dizayn: libos va gazlamalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 25 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Falsafa (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 30 Tarix Ona tili va adabiyot

Falsafa (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 30 Tarix Ona tili va adabiyot

Falsafa (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 30 Tarix Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 100 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 100 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 100 O'zbek tili va adabiyot Rus tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 O'zbek tili va adabiyot Rus tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 100 O'zbek tili va adabiyot Rus tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Rus tili va adabiyot Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Rus tili va adabiyot Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Rus tili va adabiyot Ona tili va adabiyot

Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Matematika Fizika

Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 25 Matematika Fizika

Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 25 Matematika Fizika

Inson resurslarini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 25 Matematika Chet tili

Inson resurslarini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 25 Matematika Chet tili

Inson resurslarini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 100 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 100 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 150 Matematika Chet tili

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Matematika Chet tili

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Matematika Chet tili

Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Chet tili

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 150 Matematika Fizika

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Fizika

Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 100 Matematika Fizika

Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-servis", "Axborot xavfsizligi", "Multimedia texnologiyalari")
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Matematika Fizika

Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-servis", "Axborot xavfsizligi", "Multimedia texnologiyalari")
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 35 Matematika Fizika

Kompyuter injiniringi ("Kompyuter injiniringi", "AT-servis", "Axborot xavfsizligi", "Multimedia texnologiyalari")
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Fizika

Kompyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi”
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 35 Matematika Fizika

Kompyuter injiniringi: AT-Servis
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 30 Matematika Fizika

Maktab menejmenti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 25 Matematika Chet tili

Maktab menejmenti
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 25 Matematika Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Matematika va informatika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Matematika Fizika

Matematika va informatika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Matematika Fizika

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 100 Matematika Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Chet tili

Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Matematika Chet tili

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Tarix Ona tili va adabiyot

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Tarix Ona tili va adabiyot

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Tarix Ona tili va adabiyot

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 150 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 100 Matematika Chet tili

Pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Tarix Ona tili va adabiyot

Pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Tarix Ona tili va adabiyot

Pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Tarix Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 100 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 100 Biologiya Ona tili va adabiyot

Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Matematika Chet tili

Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Matematika Chet tili

Soliqlar va soliqqa tortish (faoliyat turlari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Chet tili

sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 100 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 100 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

sport faoliyati (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Sug‘urta ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Matematika Chet tili

Sug‘urta ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Matematika Chet tili

Sug‘urta ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Matematika Chet tili

Sun’iy intellekt
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 25 Matematika Fizika

Sun’iy intellekt
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Matematika Fizika

Sun’iy intellekt
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 25 Matematika Fizika

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Tarix Geografiya

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 100 Tarix Geografiya

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Tarix Geografiya

Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Tarix Geografiya

Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Tarix Geografiya

Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 50 Tarix Geografiya

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 100 Tarix Chet tili

Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha )
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 50 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13000000 0 50 Tarix Chet tili

Xalqaro munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 50 Tarix Chet tili

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 100 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 100 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Xorijiy til va adabiyoti: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 50 Rus tili va adabiyot Ona tili va adabiyot

Xorijiy til va adabiyoti: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14000000 0 50 Rus tili va adabiyot Ona tili va adabiyot