Qidirish

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 10 1000 Ona tili va adabiyot Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 10 1000 Ona tili va adabiyot Matematika

Pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 10 1000 Ona tili va adabiyot Chet tili