Qidirish

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11400000 0 150 Ona tili va adabiyot Matematika

Boshlang‘ich ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 150 Ona tili va adabiyot Matematika

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15900000 0 150 Matematika Chet tili

Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14400000 0 150 Matematika Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13800000 0 150 Ingliz tili Ona tili va adabiyot

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12920000 0 150 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13800000 0 150 Ona tili va adabiyot Chet tili

Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
13800000 0 150 Rus tili Ona tili va adabiyot

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15900000 0 150 Matematika Chet tili

Iqtisodiyot (tarmoqlari va sohalari bo‘yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14400000 0 150 Matematika Chet tili

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11400000 0 150 Biologiya Ona tili va adabiyot

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 150 Biologiya Ona tili va adabiyot

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
14400000 0 150 Matematika Chet tili

Moliya va moliyaviy texnologiyalar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15900000 0 150 Matematika Chet tili

Pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12920000 0 150 Tarix Ona tili va adabiyot

Pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11560000 0 150 Tarix Ona tili va adabiyot

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11400000 0 150 Biologiya Ona tili va adabiyot

Pedagogika va psixologiya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12900000 0 150 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
11560000 0 150 Biologiya Ona tili va adabiyot

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12920000 0 150 Biologiya Ona tili va adabiyot