Qidirish

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Arxitektura va shaharsozlik (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Axborot tizimlari muhandisligi (Maxsus)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Bank ishi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Biznesni boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Boshlang‘ich taʼlim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Buxgalteriya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

English Education
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

English Education
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

English Education
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Koreys filologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Koreys filologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17900000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Koreys filologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15900000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Liboslar dizayni
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maktabgacha ta’lim
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Mashinasozlik texnologiyasi
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Maxsus pedagogika
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Moliya
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Qurilish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
20000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Rangtasvir
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarix
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarjimashunoslik (xitoy, ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarjimashunoslik (xitoy, ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarjimashunoslik (xitoy, ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarjimashunoslik (xitoy, ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarjimashunoslik (xitoy, ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
0 0 0 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Tarjimashunoslik (xitoy, ingliz tili)
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
17000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Turizm
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
15000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
21000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Xalqaro marketing
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
19000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
18000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
16000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 60 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon

Yo'l harakatini boshqarish
Kontrakt miqdori Grand soni Kontrakt soni Fan 1 Fan 2
12000000 0 20 Kasbiy ijodiy imtihon Kasbiy ijodiy imtihon