Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
O‘zbekiston Milliy universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 99.4 76.9
2022 111.3 96.6
2021 111.3 80.85
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Samarqand davlat universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 79.9 68.9
2022 - -
2021 95.55 77.7
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 75.6 56.8
2022 93.5 67.9
2021 96.6 77.7
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
O‘zbekiston Milliy universiteti
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 78.9
2022 - 92.4
2021 - 78.75
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Buxoro davlat universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 112.3 85.1
2022 107.9 95.5
2021 92.4 72.45
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Farg‘ona davlat universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 109 88
2022 - -
2021 - -
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 88.2 70.2
2022 103.8 69.5
2021 99.75 74.55
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Qarshi davlat universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 101.9 79.8
2022 98.8 76.6
2021 111.3 84
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Qarshi davlat universiteti
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 73.8
2022 - 79.7
2021 - 79.8
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 89.5 67.2
2022 83.3 71.1
2021 95.55 77.7
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 78.8
2022 - -
2021 - -
Agrokimyo va agrotuproqshunoslik
Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Kunduzgi Qoraqalpoqcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 80.6 65.2
2022 101.5 69.4
2021 84 70.35