Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Namangan davlat universiteti
Kechki O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 70.2
2022 - -
2021 - -
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Namangan davlat universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 108.1 82
2022 71.4 57.9
2021 - -
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 82.6 68.3
2022 - -
2021 84 70.35
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 68.1
2022 - -
2021 - -
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 68.9
2022 - 78.7
2021 - 79.8
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 69.7 56.9
2022 73.6 63.4
2021 77.7 68.25
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 104.9 73.7
2022 98.7 78.6
2021 84 70.35
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Toshkent davlat agrar universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 76.2 58.5
2022 95.5 71.7
2021 91.35 67.2
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Toshkent davlat agrar universiteti
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 67.3
2022 - 74.6
2021 - 75.6
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Buxoro davlat universiteti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 86.8 63.1
2022 102.9 74.7
2021 - -
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 69.6
2022 - 73.8
2021 - 74.55
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Sirtqi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 - 71.1
2022 - 74.3
2021 - 71.4
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
Kunduzgi O‘zbekcha Davlat OTM
O'quv yili Grand Kontrakt
2023 70.5 56.7
2022 81.8 62.8
2021 94.5 66.15