Diagnostik test sinovlari natijasini onlayn tekshirish
Natijani tekshirish:
1. Foydalanuvchi ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lishi.
2. Foydalanuvchiga tegishli kitob raqamini kiritish.
3. Foydalanuvchi onlayn javob varaqani  to‘liq belgilashi.
4. Bitta kitobni javoblarini ikki marotaba tekshirish imkoni mavjud.

Tekshirilgan natijalar saqlab qolinmaydi!